Skydda dig online. Se hur du rensar din internethistorik. × Lämna sidan snabbt

Anmälan Barn som upplever våld - myndighet VT22

En påbyggnadsutbildning som riktar sig till utredare inom området barn och familj. Utbildningen syftar till att ge deltagarna fördjupad kunskap om hur barn påverkas av att leva med våld samt hur en som utredare kan planera och agera i utredningsarbetet utifrån detta.

Utbildningen innefattar kunskaper om:

 • Våld mot barn – omfattning och teori
 • Konsekvenser av våld och symptom hos barn
 • Trauma
 • Hjärnans utveckling
 • Anknytning
 • Våldets mekanismer ur ett barnperspektiv
 • Särskild utsatthet för våld i vissa situationer
 • Vad säger lagarna
 • Våld i utredningsarbetet
 • Bemötande och samtal om våld
 • Insatser

Deltagarna förväntas ha grundläggande kunskaper om våld exempelvis genom att ha deltagit i Kompetenscentrums basutbildning, gjort NCK’s webbutbildning och/eller Barnafrids basprogram om våld mot barn.

Deltagande i utbildningen ska vara förankrad med din närmaste chef eller teamledare.

Utbildningen ges digitalt under två halvdagar (obligatorisk närvaro båda dagarna).

Tisdag 29 mars kl. 08.30 - 12.00

Tisdag 5 april kl. 08.30 - 12.00

Utbildningen ges i verktyget Teams. Vi skickar ut information samt länk några dagar innan utbildningen. Länken fungerar i en vanlig webbläsare, så inga övriga installationer är nödvändiga.

Kontakta oss på kompetenscentrum@malmo.se om du har frågor.

Anmälan görs i formuläret nedan.