Skydda dig online. Se hur du rensar din internethistorik. × Lämna sidan snabbt

Anmälan Särskild sårbarhet LSS VT22

En digital utbildning under två halvdagar, för dig som arbetar inom vård- och omsorg med LSS och som stöter på våld i nära relationer i din yrkesutövning.

Deltagande i utbildningen ska vara förankrad med din närmaste chef eller teamledare.

Innan utbildningen ska du ha gjort NCK:s webbutbildning om våld i nära relationer. Den tar ca 2-3 h att genomföra. Du hittar den på denna länk NCK-webbutbildning

Utbildningen ges under två halvdagar - obligatorisk närvaro båda dagar:

Tisdag 15 februari kl. 9.00 - 12.00

Onsdag 2 mars kl. 9.00-12.00

Utbildningen ges i verktyget Teams. Vi skickar ut information samt länk några dagar innan utbildningen. Länken fungerar i en vanlig webbläsare, så inga övriga installationer är nödvändiga.

Kontakta oss på kompetenscentrum@malmo.se om du har frågor.

Anmälan görs i formuläret nedan.