Skydda dig online. Se hur du rensar din internethistorik. × Lämna sidan snabbt

Anmälan Sex mot ersättning och människohandel VT22

En påbyggnadsutbildning som syftar till att ge deltagarna kunskap om sex mot ersättning och människohandel. Under utbildningen ges kunskap om kopplingen mellan våld mot närstående, sex mot ersättning och människohandel samt hur du kan arbeta vidare med frågorna på din arbetsplats.

Välkommen till två halvdagar på temat sex mot ersättning och människohandel. Innehåll i utbildningen:

  • Anledningar till att sälja eller köpa sex mot ersättning
  • Utsatthet för människohandel
  • Barns och ungas utsatthet
  • Omfattning
  • Konsekvenser
  • Koppling mellan våld avnärstående, sex mot ersättning och människohandel
  • Lagrum
  • Insatser och stöd
  • Praktiska övningar

Deltagarna ska ha baskunskaper om våld i nära relationer antingen genom att ha gått Kompetenscentrums basutbildning alternativt genom att gå NCK:s webbutbildning.

Utbildningen ges under två halvdagar - obligatorisk närvaro båda dagar:

Tisdag 17 maj kl. 9.00 - 12.00

Tisdag 24 maj kl. 9.00 - 12.00

Utbildningen ges i verktyget Teams. Vi skickar ut information samt länk några dagar innan utbildningen. Länken fungerar i en vanlig webbläsare, så inga övriga installationer är nödvändiga.

Kontakta oss på kompetenscentrum@malmo.se om du har frågor.

Anmälan görs i formuläret nedan.