Skydda dig online. Se hur du rensar din internethistorik. × Lämna sidan snabbt

FREDA kortfrågor Malmö VT22

En digital utbildning med fokus på att upptäcka våld med hjälp av FREDA kortfrågor som verktyg.

Välkommen till en halvdag med fokus hur vi kan upptäcka samt fråga om våld och ta stöd av FREDA kortfrågor som verktyg för detta. FREDA kortfrågor är en del av den standardiserade bedömningsmetoden FREDA som Socialstyrelsen har utvecklat.

Utbildningen vänder sig till personer som i sin yrkesutövning möter vuxna som kan vara våldsutsatta, men som inte har som uppgift att utreda våldsutsatthet.

Det är önskvärt att deltagarna har baskunskaper om våld i nära relationer antingen genom att ha gått Kompetenscentrums basutbildning alternativt genom att gå NCK:s webbutbildning.

Torsdag 19 maj kl. 8.30 - 12.00

Utbildningen ges i verktyget Teams. Vi skickar ut information samt länk några dagar innan utbildningen. Länken fungerar i en vanlig webbläsare, så inga övriga installationer är nödvändiga.

Kontakta oss på kompetenscentrum@malmo.se om du har frågor.

Anmälan görs i formuläret nedan.