Skydda dig online. Se hur du rensar din internethistorik. × Lämna sidan snabbt

Utvärderingsformulär

Här kommer ett webbformulär med en utvärdering av genomgången utbildning.

Vänligen ta några minuter att svara på nedanstående frågor.Vad tyckte du om utbildningen i sin helhet * (obligatorisk)
Vad tyckte du om utbildningen i sin helhet


Jag kommer att ha nytta av innehållet i utbildningen  * (obligatorisk)
Jag kommer att ha nytta av innehållet i utbildningen