Utvärdering av utbildning till Familjecentralerna Malmö

Här kommer ett webbformulär med en utvärdering av genomgången utbildning.

Vänligen ta några minuter att svara på nedanstående frågor.

Vilken verksamhet arbetar du inom * (obligatorisk)
Vilken verksamhet arbetar du inom
Vad tyckte du om utbildningen i sin helhet * (obligatorisk)
Vad tyckte du om utbildningen i sin helhet


Jag kommer att ha nytta av innehåller i utbildningen  * (obligatorisk)
Jag kommer att ha nytta av innehåller i utbildningenSenast ändrad: 2020-11-20 12:53