Utvärdering Basutbildning Hörby LSS grupp 1

Här kommer ett webbformulär med en utvärdering av genomgången utbildning.

Vänligen ta några minuter att svara på nedanstående frågor.

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.

Senast ändrad: