Källor

Psykologisk första hjälp: Användarinstruktion. (2006. Andra utgåvan. Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri, KcKP.)

National Child Traumatic Stress Network & National Center for PTSD: Psychological First Aid: Field Operations Guide, 2nd Edition. July, 2006. www.nctsn.org; www.ncptsd.va.gov.

Krisstöd vid olyckor, katastrofer och svåra händelser: Att stärka människors motståndskraft. (2013. Hedrenius, S & Johansson, S. Natur & Kultur.)

Krisstöd vid arbete under extrem stress. (2020. Johansson, S & Holmgren, E. Parus förlag.)