Källor

Krisstöd vid arbete under extrem stress. Johansson, S & Holmgren, E. Parus förlag (2020)

Krisstöd vid olyckor, katastrofer och svåra händelser: Att stärka människors motståndskraft. Hedrenius, S & Johansson, S. Natur & Kultur (2013)

Psychological First Aid: Field Operations Guide, 2nd Edition. National Child Traumatic Stress Network & National Center for PTSD (2006)

Psykologisk första hjälp: Användarinstruktion, andra utgåvan. Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri, KcKP (2006)

Så stöttar du någon i kris. Svenska Röda Korset. www.rodakorset.se (2020)

Till barn som varit med om en otäck händelse. Adebäck, P. Regionalt kunskapscentrum Kris- & katastrofpsykologi, Stockholms läns landsting (2017)