Avgifter

Nya regler för återbetalning

Den 11 december 2017 ändras reglerna för återbetalning av förseningsavgifter. Hur påverkar det här dig som låntagare? När du passerar gränsen på 100 kronor måste du betala hela skuldbeloppet.
Du kan inte längre betala endast en del av skulden.

Förlorat bibliotekskort

Det första kortet är gratis, men om du förlorar ditt kort kostar ett nytt 25 kronor (10 kronor för barn). Om du har glömt ditt bibliotekskort kan du få låna mot att du visar giltig legitimation.

Övertidsavgifter

  • 2 kr per bok och dag vid 4-veckors- och 2-veckorslån (avgiften är max 40 kr/bok). Det är ingen övertidsavgift på barnböcker.
  • 5 kr per dag vid 1-veckaslån (maxavgiften är 300 kr/media)
  • 5 kr per dag för barnfilm (maxavgiften är 300 kr/media)
  • 2 kr per dag för musik-cd (maxavgiften är 40 kr/cd)
  • 2 kr per dag för tv-spel (maxavgiften är 40 kr/spel)
  • 5 kr per dag för videolån (spelfilmer och barndvd)(maxavgiften är 300 kr/video)

Ersättningsavgifter

Om du förstört eller förlorat en bok eller annat material får du betala en ersättningsavgift. Du får en faktura för det förstörda materialet.  Om fakturan inte betalas i tid skickas ärendet vidare till ett inkassobolag.
Nedanstående priser är standardpriser. För material som är dyrbart eller svårt att ersätta får du betala kostnaderna för att köpa nytt.

Medier för vuxna: 400 kr
Medier för barn: 150 kr
Talböcker - samma regler som ovanstående medier
Video (VHS/DVD) : 550 kr
TV-spel: 900 kr
Musik-CD för vuxna: 250 kr, musik-CD för barn: 150 kr
Tidskrifter för vuxna: 100 kr, tidskrifter för barn: 75 kr
Pocketböcker: 150 kr
Förkommen äppelpåse (språkpåse) ersätts med 900 kr

Du kan välja att köpa in det förlorade materialet (förutom filmer och TV-spel) själv. Materialet du köper måste vara i nyskick och i samma upplaga som det förlorade (inte pocket om den försvunna varit inbunden, samma ISBN-nummer). Det tillkommer en administrativ avgift på 50 kronor. Kontakta kravavdelningen för mer information.

Obs! Biblioteket ansvarar inte för eventuella skador som utlånat AV-material kan förorsaka på låntagarens uppspelningsutrustning.

Kravärenden

040-660 86 25 
måndag - fredag klockan 10.00-13.00
stadsbiblioteket.kravavdelningen@malmo.se

Senast ändrad: 2018-05-24 16:44