Bra länkar för dig som tränar svenska

Här har vi samlat ihop några bra länkar både på vår egen hemsida och på andra sidor för dig som tränar svenska.

På bibliotekets hemsida hittar du information om:

Mango digitala språkkurser

PressReader

Läxhjälp, språkträning med mera

Länkar till språkstöd på internet:

Hej svenska
Ett interaktivt stöd där vem som helst kan träna svenska gratis

Information om Sverige - lära svenska
Lär dig svenska på egen hand! 
Här hittar du flera olika hjälpmedel och verktyg där du kan träna svenska själv eller med andra.

Swedish for All – Svenska för alla
För dig som är ny i Sverige och som på egen hand vill lära dig svenska i väntan på att få börja utbildningen sfi – svenska för invandrare. Den är också till för dig som redan går utbildningen sfi.Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-07-20 11:14