Vill du låna Garagets lokaler?

Bild på mixerbord

 

Vill ni hålla en föreläsning, arrangera dansworkshops, starta allsångskvällar, visa en film, hålla ett mobiliseringsmöte, ordna en temakväll eller erbjuda en workshop?

Garaget är en 580 kvm stor lokal som kan användas till mycket. Lokalen lånas ut kostnadsfritt på kvällar och helger till olika arrangemang. Ni får då egen tillgång till och ansvar för lokalen. Ni har möjlighet att disponera lokalen så att den motsvarar era behov och har sen ansvar för att allt återställs och att lokalen städas.

Garaget är en demokratisk arena för kultur, debatt, diskussion och mycket mer där ideella krafter och engagerade medborgare kan ta plats i våra lokaler efter stängning. Detta tror vi  medför ökad delaktighet, förståelse och möten mellan olika människor. Garaget tar inte ställning för eller emot de arrangemang som tar plats i lokalen. Vi förbehåller oss rätten att inte låna ut lokalen till arrangörer som vi uppfattar som kränkande, diskriminerande, odemokratiska, olagliga, rasistiska eller oetiska.

För att ha arrangemang i Garaget krävs att:

 • Arrangemanget är kostnadsfritt och öppet för allmänheten
 • Ingen alkohol serveras  
 • Du bokar lokalen minst 7 dagar innan arrangemanget
 • Du skickar in marknadsföringsmaterial minst 5 dagar innan arrangemanget

Ni har:

 • En idé om vad ni vill göra i lokalen
 • Personella resurser för att utföra det   

Vi erbjuder:

 • 580 kvm lokal
 • Litet kök med mikrovågsugn, kyl, frys, kaffekokare, diskmaskin, diverse porslin och köksutrustning
 • Liten scen med visst scenljus, PA-anläggning, 2 mikrofoner & videokanon
 • Vanliga stolar för cirka 100 personer
 • Ett antal sittgrupper
 • Hjälp med marknadsföring
 • Tips och råd

Kommersiella arrangemang på Garaget:

Förutom de ovanstående kraven för att få låna lokalen krävs det av en arrangör som vill anordna ett kommersiellt arrangemang att det ska finnas en tanke med arrangemanget som stämmer överens med Garagets profil. Därför ska man kunna koppla sitt arrangemang till en eller flera av följande inriktningar:

 • Ekologisk hållbarhet
 • Social hållbarhet
 • Ekonomisk hållbarhet
 • Stöd och tillgänglighet för grupper som sällan kommer till tals i samhället.

Religiösa och politiska arrangemang på Garaget:

När det gäller religiösa eller politiska arrangemang har vi följande regler. Vi lånar inte ut lokalen för politiska eller religiösa arrangemang som syftar till:

 • Att rekrytera medlemmar till religionen/politiska rörelsen
 • Etiklära – exempelvis så här ska du bete dig som jude/muslim/kristen/vänsterpartist/moderat och så vidare
 • Vi lånar heller inte ut lokalen för predikan och gudstjänster/dragande av partiprogram etcetera

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-04-10 15:30