Äppelhyllan på Stadsbiblioteket

Äppelhyllan är en plats där barn kan hitta medier som kan läsas med ögon, öron eller fingertoppar. Alla barn är olika och läser på olika sätt, därför finns Äppelhyllan.

Äppelhyllan på Malmö stadsbibliotek finns på avdelning Kanini, som riktar sig till barn 0-8 år. Motsvarande medier finns på alla avdelningar för barn och unga. Du kan alltid fråga personal om hjälp.

Om ditt närmsta bibliotek inte har någon Äppelhylla kan de ändå hjälpa dig.

I Äppelhyllan finns

  • Böcker på teckenspråk
  • Böcker med tecken som stöd till tal, TAKK
  • Taktila bilderböcker
  • Punktskrift
  • Talböcker
  • Bliss
  • Spel
  • Äppelväskor
  • Böcker och information om olika funktionsnedsättningar, för barn och vuxna

Böcker på teckenspråk

Du kan låna böcker på teckenspråk. Böckerna är i DVD format och du kan antingen läsa dem med hjälp av dvd-spelare, eller i dator. För att se vilka böcker som finns kan du förutom i vår katalog söka dem via Legimus.

Böcker med tecken som stöd, TAKK

TAKK står för ”Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation”. I böckerna finns tecken som används som stöd tillsammans med tal.  TAKK är inte ett eget språk utan en metod för att kommunicera. Tecknen som används kommer från svenskt teckenspråk. Vi har även Äppelpåsar med TAKK. 

Spel

Det finns datorspel där du övar teckenspråk och andra pedagogiska spel.

Taktila böcker

Vi har böcker med bilder som du kan känna på, de kallas taktila böcker. De är skapade i olika material och med färger som gör dem lätta att uppfatta. Taktila böcker görs för dig som behöver känna på bilder för att förstå bättre. Texterna är skrivna i punktskrift och storstil.  

Punktskriftsböcker

Punktskrift läser du med fingrarna. På äppelhyllan finns böcker med punktskrift. Många punktskriftsböcker kan lånas hos Legimus. Här hittar du mer information vad som finns och hur du gör.

Talbok

Har du svårt att läsa text med bokstäver kan du läsa talböcker.

Talböcker läser du med öronen. Du kan använda smartphones, surfplattor, datorer eller en särskild spelare, t ex Daisy-spelare, för att läsa talböcker. Du kan själv ladda ner talböcker. För att få tillgång till dessa behöver du registrera dig som användare hos Legimus. Du gör detta på ditt bibliotek. Registrering och demonstration tar ungefär 20 minuter.

Böcker med symbolstöd

Vi har böcker på Bliss. Bliss är ett språk som består av grafiska symboler. Med Bliss kommunicerar du genom att peka på och kombinera de olika symbolerna.

Vill du veta mer om materialet på Äppelhyllan?
Här hittar du mer information.

Om du saknar något på vår Äppelhylla, prata med personalen.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-03-20 15:31