Stadsbibliotekets äppelpåsar

Våra Äppelpåsar är språkpåsar som finns att låna på Stadsbiblioteket i Malmö. De kan användas som stöd för familjer med barn som har behov av extra språkträning. Påsarna vänder sig till barn från 3 år och uppåt.

Våra Äppelpåsar ger tips på material - böcker, spel och leksaker – som kan vara till hjälp när barnet ska utveckla sitt språk.

Låneregler hittar du här.

Vill du som vuxen få mer kunskap och få ut det mesta möjliga av innehållet i Äppelpåsarna så finns en film som du kan titta på.
I filmen får du olika råd och tips på hur du kan hjälpa ditt barn att utveckla sitt språk – det kallas språkligt förhållningssätt.  Det är ett sätt att tänka för oss vuxna när vi samtalar med vårt barn.

Fler tips

Här hittar du en film som handlar om språkutveckling. Den finns på flera språk.

Begreppspåsar


Fordon

Kläder

Mat

Djur

TAKKpåsar


Ajja & Bajja-påse

Innehåll


Ett handledningshäfte

Böcker:

Saker:

  • Ajjadocka
  • Bajjadocka
  • Ajja & Bajja lottospel ( 20 delar)
  • Teater och rekvisita (11 delar) + handledningsblad

Ajja och Bajja

Böckerna om Ajja och Bajja är speciellt skrivna för att träna begreppsinlärning och språkljud. Böckerna innehåller mycket upprepningar och ljudhärmande ord som är lätta för barn att härma. Texten är kompletterad med TAKK på varje uppslag. I påsen ingår böckerna Ajja och Bajja, Ajja och Bajjas ramsor och Ajja och Bajja i parken.  I påsen finns även Ajja- och Bajjadockor samt en teater att använda för att ytterligare stimulera språket.

Här hitter du mer information om böckerna hittar du här. 

Pinopåse

Innehåll


Böcker:

Film:

Saker:

  • Pinodocka

Pino

Böckerna om Pino handlar om enkla vardagssituationer att samtala kring och som barnet kan identifiera sig med. I påsen ingår böckerna Pinos sommarbok, Pinos födelsedag och Pinos dagbok. Texten är kompletterad med TAKK på varje uppslag. I påsen finns även en Pinodocka samt filmen Pino på äventyr för att ytterligare stimulera samtal och språkträning.

Babblarpåsar

Med hjälp av böckerna om Babblarna tränas förmågan att använda betoningar och melodi i det svenska språket. Babblarnas namn utgår från de första stavelseljuden barnen lär sig. Materialet med Babblarna utgår från Karlstadmodellen.

I påsarna ingår böckerna I Babblarnas hus, I Bobbos väska, Var är Babbas saker? och Dadda hälsar på. I påsarna finns även alla Babblarfigurern. Längst bak i böckerna kompletteras texten med TAKK.

Låneregler Äppelpåsar


Lånetiden är 4 veckor.

I varje påse finns en innehållsförteckning. Kontrollera att alla delar är med i påsen när du lämnar den.

Förkommen påse ersätts med 900 kr.

Våra Äppelpåsar är framtagna efter Språklyftet-modellen i Lund, ett samarbete mellan Logopedmottagningen vid SUS, Barn- och Skolförvaltning Lund stad och Folkbiblioteken i Lund.

Vi har även samarbetat med Konsensus Logopedi och KBT AB i Malmö.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-08-10 14:24