Publicerad 2017-02-06 14:38

Senast uppdaterad 2017-10-10 11:21

Stadsbibliotekets bokinkast

Stadsbiblioteket i Malmö har ett bokinkast. Bokinkastet är öppet när biblioteket har stängt.

När Stadsbiblioteket är stängt kan du lämna tillbaka det du lånat i vårt bokinkast. Det ligger vid bibliotekets ingång mot Regementsgatan - på vänster sida.

Det du återlämnar i bokinkastet blir genast avregistrerat från ditt konto/bibliotekskort.