Publicerad 2018-01-16 10:46

Senast uppdaterad 2018-01-16 11:01

Föreläsningar om Malmö då och nu

Stadsbiblioteket bjuder in till fyra föreläsningar med samtal på temat "den förändrade staden" under våren 2018. Föreläsningsserien börjar den 1 februari.

Föreläsningarna med samtal har fokus på både det dåtida och nutida Malmö. Varje föreläsning följs upp av gemensamt publiksamtal utifrån kvällens ämne.

Program

Torsdag 1 februari, kl. 17.30–19.00
Malmö, staden som reste sig ur askan?

Om berättelsens roll i Malmös övergång från industristad till kunskapsstad. Med Dalia Mukhtar-Landgren, forskare verksam vid Lunds universitet.

Torsdag 1 mars, kl. 17.30–19.00
Från Sillamarknad till reformation

Om de många arkeologiska undersökningar inom Malmös medeltida stadskärna de senaste 20 åren. Med Anders Reisnert, före detta stadsantikvarie i Malmö.

Torsdag 5 april, kl. 17.30–19.00
Globaliseringen av staden och näringslivet i Malmö

Om globalisering av staden och näringslivet i Malmö – från Kockums nedläggning till den digitala revolutionen och upplevelsebranschens expansion. Med Anders Nilsson, professor i ekonomisk historia vid Lunds universitet.

Torsdag 3 maj, kl. 17.30–19.00
Social omvandling och segregation i Malmö

En bred exposé över Malmö stads utveckling under de tre senaste årtiondena, med fokus på stadens demografiska och sociala förändringar. Med Tapio Salonen, professor i socialt arbete och vicerektor vid Malmö universitet.