Publicerad 2018-01-23 13:22

Senast uppdaterad 2018-04-18 14:34

Drag Queen Story Hour

Två drag queens på ett bibliotek. 

I vår håller bedårande, fantasifulla och alldeles fabulösa queens sagostunder för barn.

Fantasin och sagan har inga normer eller gränser när Lady Busty & Miss Shameless tar dig med till sagornas värld. Här är sagostunden där världen får vara precis så olik, stor och kärleksfull som den faktiskt är.

Sagostunderna hålls för två åldersgrupper: 2–4 år och 4–7 år. Anmälan krävs och öppnar två veckor innan varje tillfälle.

Sagostund för barn 2–4 år

  • 5 maj klockan 14.00–14.30
  • 9 juni klockan 14.00–14.30

Sagostund för barn 4–7 år

  • 5 maj klockan 14.30–15.00
  • 9 juni klockan 14.30–15.00