Publicerad 2018-04-12 16:13

Senast uppdaterad 2018-12-04 11:25

A Million Stories – berättelser om flykten till Europa

Bild på kvinnas ansikte sett genom en videokamera.

Wissam är en av de som berättar om sin resa till Europa i projektet A Million Stories.

I EU-projektet A Million Stories får nyanlända berätta om sina erfarenheter av att fly till Europa. På webbplatsen refugeelives.eu kan du ta del av berättelserna.

Malmö stadsbibliotek är ett av fyra europeiska bibliotek som deltar i A Million Stories. Projektet ska skapa en större förståelse för och kunskap om nyanlända och deras situation, samt ge nyanlända möjligheten att berätta om sina upplevelser. 

Berättelserna består främst av videointervjuer, men även av sång, poesi, texter, teckningar och ljudintervjuer.

A Million Stories

De fyra bibliotek som samarbetar i projektet är Malmö stadsbibliotek, Roskilde bibliotek, Köln Stadsbibliotek och Future Library i Aten. Varje bibliotek ska samla in 160 berättelser.

 

Projektet pågår i 24 månader och biblioteken samarbetar med ett flertal kulturföreningar och organisationer. A Million Stories är finansierat av Kreativa Europa, vilket är Europeiska kommissionens program för de kulturella och kreativa sektorerna under 2014–2020.