Bokinkast

Stadsbibliotekets bokinkast. Foto: Suzanne Ahrling

Stadsbiblioteket i Malmö har nu ett bokinkast. Bokinkastet är öppet när biblioteket har stängt.

När Stadsbiblioteket är stängt kan du lämna tillbaka det du lånat i vårt bokinkast. Det ligger vid bibliotekets ingång mot Regementsgatan - på vänster sida.

Det du återlämnar i bokinkastet blir genast avregistrerat från ditt konto/bibliotekskort.

När Stadsbiblioteket är stängt kan du återlämna det du lånat i bokinkastet.

Så här gör du

  • Lägg det du lånat på hyllan
  • Då öppnas en lucka
  • Mata in det du lånat - ett i taget
  • Välj om du vill ha kvitto

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-03-20 13:47