Företagsinformation på Stadsbiblioteket

Kvinna som sitter och arbeta med penna, laptop, ipad

Är du intresserad av att starta eget? Eller har du redan ett företag? På Stadsbiblioteket finns informationen som hjälper dig!

Företagsinformation på Stadsbiblioteket

Hur kan vi hjälpa dig?

Sedan 1997 har Stadsbiblioteket i Malmö tillhandahållit information för företagare och blivande företagare. Personalen finns till hands och hjälper dig med informationssökning som utgår från dina behov. Vi kan till exempel hjälpa till med kundlistor för B2B, export- och importkontakter och plocka fram relevant lagstiftning. Eller förklara skillnaderna mellan olika företagsformer. Alla tjänster är kostnadsfria men vissa begränsningar finns.

Kontakta oss gärna om du har några frågor: foretagsinformation.biblioteken@malmo.se

Drop in

Kom förbi bibblan så sätter vi oss tillsammans och diskuterar igenom vilken information du behöver för ditt företagande. Vi plockar fram det vi kan hjälpa dig med här på plats. Behöver du något annat hjälper vi dig vidare i vårt kontaktnät av rådgivare och andra.

Drop in vinter/vår 2018

17 januari - 30 maj

  • Onsdag klockan 14.00–16.00
  • Fredag klockan 10.00–12.00

Stadsbiblioteket tar inte ansvar för någon förlust, skada, kostnad eller utgift som kan uppstå som följd av användning av den information som tillhandahålls av biblioteket och dess anställda.

Databaser

Biblioteken i Malmö erbjuder flera databaser med information om svenska och utländska företag, importörer och exportörer, juridik, lagstiftning med mera.

  1. Kompass innehåller kontaktuppgifter till företag i nästan hela världen som är intresserade av importera och exportera både produkter och tjänster. Du kan bland annat söka vad företagen producerar eller erbjuder och var de ligger. Kolla gärna info-filmen.
    Kontakta Företagsinformationen om du vill använda Kompass.

  2. Med hjälp av UC Selekt kan du få aktuell kontaktinformation och ekonomisk information om alla svenska företag. Databasen är uppbyggd på ett sätt som gör att en kan göra sökningar som utgår från var företagen ligger, i vilken bransch de är aktiva, hur stora de är, vilken omsättning de har och hur många anställda de har. Kontakta Företagsinformationen om du vill använda UC Selekt.

  3. Via Infotorg juridik går det att söka i ett 40-tal rättsdatabaser - Rättsbanken - som täcker ett brett behov av juridisk information i fulltext. Sök under "Juridik" i övre menyn och vidare "Sök i rättsbanken" - den innehåller bland annat författningar, förarbeten och domstols-praxis. På Infotorg juridik finns också nyheter som varje dag bevakar omvärlden ur ett juridiskt perspektiv. Kontakta gärna Företagsinformationen om du vill ha hjälp att söka i Infotorg juridik.