Fonder och stipendier

Här tipsar vi om olika fonder och stiftelser som du kan söka pengar hos.

Det finns många fonder och stiftelser att söka pengar hos. Dock är många ganska specifika i sina urvalskriterier, alltså vilka villkor en ska uppfylla för att kunna få ta del av pengarna. Hur mycket som delas ut skiljer sig också mycket åt. På Malmö stadsbibliotek finns en databas som heter Global Grant med information om många fonder och stiftelser där man kan söka efter precis de som passar ens situation.

  1. Världens största internationella databas när det gäller stipendier, med information om stiftelser, fonder och andra bidragsgivare från hela världen (obs! ej möjlighet att direkt göra ansökan). Du får information om vart du ska vända dig och du kan söka pengar till mycket mer än bara studier.

    Skriv in ditt lånekortsnummer eller användarnamn och PIN-kod (har du ingen PIN-kod, kontakta personalen). Du som inte redan har ett bibliotekskort kan registrera ett onlinekort.


  2. Sökbar databas med uppgifter om de stiftelser som är registrerade i länsstyrelsernas register. Det går att söka information om en viss stiftelse eller att söka stiftelser med visst ändamål, t.ex. för att söka stipendier eller bidrag.


  3. Genom donerade stiftelser har Malmö stad möjlighet att ge ekonomiskt stöd till bland annat konstnärer, skolungdomar, lärare och behövande privatpersoner. Kanske finns det något för dig? Läs mer här.