Inför ditt besök

Trivselregler

För att alla som besöker Oxievångsbadet ska få en trevlig och säker upplevelse ska alla som vistas i anläggningen följa uppsatta trivselregler.

 • Följ personalens uppmaningar. Personalen har, vid
  upprepade/grova förseelser, rätt att avvisa dig från Oxievångsbadet.
 • Du behöver hänglås för att låsa in dina kläder i ett klädskåp - vi säljer hänglås i kassan.
 • Du får inte ha på dig underkläder innanför badkläderna.
 • Tvätta dig alltid, utan badkläder, med tvål innan bad och bastu.
 • Barn får bada själva från och med att de har fyllt 10 år och kan simma 200 meter. Yngre barn (7- 10 år), icke simkunniga eller personer med särskilda behov ska av säkerhetsskäl ha sällskap av en för bad ombytt ansvarig vuxen.
 • Barn under 7 år måste ha en ansvarig vuxen som är med i vattnet.
 • Barn som får bada själv (10 år och simkunnig) och som lämnas av vuxen i entrén ska upplysas av den vuxna om säkerhets/trivselreglerna i anläggningen. Den vuxna/föräldern har alltid ansvar för barnets/barnens tid i anläggningen.
 • Som vuxen ansvarar du alltid för de barn du har med dig.
  Lämna aldrig barnen utan uppsikt!!!
 • Blöjbarn ska bada med badblöja eller blöjbadsbyxa. Badblöjor/badbyxa finns att köpa i receptionen.
 • Medhavd matsäck äts vid anvisad plats.
  Du får inte ta med glas i någon form in i simhallen.
 • Oxievångsbadet/Fritidsförvaltningen ansvarar inte för värdesaker. Det finns möjlighet att låsa in dem i värdeskåpen som finns inne i stora simhallen. Du behöver ett hänglås till dessa skåp - hänglås finns till försäljning i kassan.

Prata gärna med oss i personalen om du undrar över något.

Du har ansvar för barnen

När du tar med barn till Oxievångsbadet har du ansvar för barnets/barnens säkerhet och för att våra regler följs. Barn under 10 år och icke simkunniga under 18 år ska alltid ha en ansvarig vuxen med sig.

På Oxievångsbadet finns alltid livräddningskunnig personal i tjänst. Ansvaret för barn i ditt sällskap ligger dock fortfarande på dig som vuxen. Du ska alltid ha uppsikt över barnet/barnen!

Under de senaste åren har vi märkt en tendens att vuxnas/föräldrars uppmärksamhet på barnets/barnens säkerhet brister.
Detta beror ofta på att man använder sin telefon, läser etc. etc.

Detta är inte OK – du är skyldig att hålla ditt barn under uppsikt! Personalens roll är att göra dig uppmärksam på detta – följer du inte deras uppmaningar måste vi, av säkerhetsskäl, avvisa dig och ditt/dina barn från Oxievångsbadet.

Vårt arbete med er säkerhet

Vi jobbar hela tiden för att ditt besök skall vara så säkert och trivsamt som möjligt. Du som besökare underlättar detta arbete genom att följa våra regler samt personalens anvisningar.

 • När badet är öppet finns det alltid livräddningskunnig personal i anläggningen.
 • Personalen är utbildad på hjärtstartare som finns i kassa/reception.
 • Varje år genomgår personalen utbildningar i livräddning, hjärt och lungräddning samt akut medicinskt omhändertagande.
 • Vi badbevakar såväl inne från kassan/receptionen samt inne vid bassängerna. Vi ronderar också inne i omklädningsrum, duschrum och gym med jämna intervaller.
 • Brandlarm finns på flera platser (Röda skyltar) och används enbart vid brand eller rökutveckling. Följ personalens anvisningar vid ett eventuellt utrymningslarm. Utrymningsplan finns anslaget i vår entré samt i källaren nedanför trappan.
 • Personalen har genomgått grundläggande brandutbildning.
 • Vi registrerar olyckstillbud genom händelserapporter som ligger till grund för vårt förebyggande säkerhetsarbete.

  Vårt strategiska säkerhetsarbete tillsammans med vuxenansvaret från dig som besökare skapar ett tryggare och säkrare besök för dig och alla andra här hos oss på Oxievångsbadet.

  Om säkerheten äventyras eller om du som gäst bryter mot regler eller personalens uppmaningar kommer du att avvisas från anläggningen.

Senast ändrad: 2018-05-21 09:22