Kulturkrock

Ett samarbete mellan:

Arena 305 (Malmö)

NollTreFem (Halmstad)

Arena 29 (Göteborg)

KulturKrock är ett nätverk och en verksamhet för dig 15-25år, som ska jobba med att unga artister/kulturutövare ska ges möjligheten att genom vårt stöd, få komma ut och uppträda på ett antal olika scener i Sverige.

Du planerar, marknadsför och genomför ett KulturKrockarrangemang på din mötesplats genom att bjuda in andra musiker/kulturutövare från de andra städerna via vår Kulturbank.

Du kommer också att bli inbjuden av de andra mötesplatserna som nämns här ovan, och få uppträda i deras stad och mötesplats och därmed få möjligheten att komma ut med din musik/dans/utställning utanför stadsgränsen

”Man arrangerar 1 spelning i sin stad men får 2 i de andra städerna för KulturKrock”

Meningen är att det ska vara samma personer/grupper/artister som ska uppträda på de respektive arrangörsställena för KulturKrock, just för att få tillfälle och möjlighet att kunna knyta nya kontakter och få uppträda på nya scener och få se andra mötesplatser som också jobbar med musik/kultur. När det blir som bäst, kan det likna en miniturné, vilket är vårt mål.

Hoppas att vi ses genom KulturKrock

ANMÄL DIG HÄR

Senast ändrad: 2018-08-27 10:31