Samverkan/uthyrning

Samverkan - Extern aktör

Vill du boka en konferens? klicka här!

1.  Uppdrag

Arena 305 har som uppdrag att samverka med både civilsamhället och kulturinstitutioner. Arena 305 samverkar gärna med externa aktörer såsom studieförbund, musik och kulturföreningar, gymnasieskolor och kulturskolor.

2.  Checklista för samverkan.
     Kriterier för samverkan med Arena 305.


§ Arrangemanget ska vara öppet för allmänheten.                 

§ Arrangemanget ska planeras och utformas i samverkan med Arena 305.

§ Arrangemanget ska vara drog och alkoholfritt.

§ Arrangemanget ska innehålla uttryck såsom musik, dans och/eller kulturen kring dessa.

§ Arrangemanget ska i första hand främja unga aktörer på scen och/eller tilltala unga som publik.

§ Arrangemanget ska vara gratis för besökare.


3Vidare kontakt      

Uppfyller ni ovanstående kriterier ser vi fram emot, att prata vidare om er idé. Kontakta oss på arena305@malmo.se

Uppfyller ni ej kriterierna finns möjligheten att hyra lokalerna. Kontakta oss för prislista på arena305@malmo.se. Vi hyr ej ut till privata fester.     

Se våra scener och lokaler.                


slut

Senast ändrad: 2018-07-06 10:45