Scener

På Arena 305 finns tre scener

Med ett professionellt ljud och bemötande blir upplevelsen positiv och läringsrik för både artister och publik. Vi lägger extra stor vikt vid att artisterna ska känna sig trygga på husets scener. Två av scenerna är utrustade med komplett backline.

Vill du uppträda eller arrangera ett evenemang på någon av husets scener, hör av dig till personalen.

Caféscenen

Arenascenen

Foajéscen/multirum

Senast ändrad: 2018-07-06 10:44