Grön musik

Vi tänker att grön musik är hållbar


Vi tänker att grön musik är hållbartArena 305 jobbar aktivt med att all vår tekniska utrustning ska ha högsta möjliga livslängd. Vi undviker till exempel digitala gitarrer och basförstärkare som kan vara svåra (eller omöjliga) att reparera. Vi undviker också allt för billiga stränginstrument.

Vi försöker att säkerställa maximal livslängd på förbrukningsmaterial såsom strängar, trumskinn och cymbaler.

Fungerande utrustning som fasats ut ur verksamheten säljes begagnad och allt som är trasigt eller icke fungerande miljösorteras.

Vi försöker även i största möjliga mån jobba miljöinriktat och väljer lämpliga alternativ där det går (särskilt gällande träslag i trumstockar och stränginstrument).

Vi har en önskan om vi kan identifiera och miljöcertifiera Arena 305s scener. Tyvärr efter undersökningar så blev det för komplicerat och dyrt att använda oss av Håll Sverige Rents diplomering Miljömärkt Event. Men vi har inte gett upp ännu.


Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-10-10 10:01