Bidrag för lovaktiviteter

lovaktiviteter

Sök bidrag för lovaktiviteter för barn och unga! Gratisaktiviteter under loven gör att unga kan få upp ögonen för föreningslivet och en ny fritidsaktivitet. Bidraget gör att ni föreningar får möjlighet att arrangera dessa aktiviteter och på så sätt även rekrytera nya medlemmar.

För att kunna söka lovbidrag ska ni:

 • vara en registrerad förening nivå 2 eller nivå 3 - barn och ungdom.
 • ansöka för februarilovet v.8, sommarlovet v. 25-33 och/eller för höstlovet v. 44.
 • genomföra prova på-aktiviteter för barn och unga.
 • erbjuda gratis aktiviteter utan krav på medlemsskap.
 • ha ledare som håller i aktiviteten.
 • ansvara och genomföra aktiviteten på ett säkert och bra sätt.
 • föra deltagarsstatistik och inlämna en redovisning.
 • marknadsföra aktiviteten med beachflaggor, skyltar och affischer som ni får låna från fritidsförvaltningen.

Hur gör ni detta?

Detta erbjuder fritidsförvaltningen:

 • Ni får ersättning för ledare och material.
 • Vi bokar in er på kostnadsfria idrottsanläggningar.
 • Ni får Kul i Malmö-material till att marknadsföra era aktiviteter.
 • Vi marknadsför era aktiviteter genom stora kampanjer och sajten kulimalmo.se.

Läs mer om bidraget för loven i Föreningsstöd nivå 2 och nivå 3.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-12-12 13:43