Marknadsför era aktiviteter!

För att locka många unga till era aktiviteter så är det viktigt att ni marknadsför er! Fritidsförvaltningen genomför stora kampanjer över hela Malmö som leder in till kulimalmo.se. Här samlas alla era gratisaktiviteter inför terminerna och loven. Ni får också material till skyltning och marknadsföring i ert område.

Vad är Kul i Malmö?

Ni som fått beviljat lovbidrag eller Spontan i stan-bidrag är med i Kul i Malmö och syns på kulimalmo.se. Där visar vi upp era gratisaktiviteter för barn och unga i Malmö året runt. Extra många aktiviteter är igång under sommarlovet, höstlovet och februarilovet.

Beställ Kul i Malmö-material nu!

För alla föreningar som är med i Kul i Malmö under loven är det obligatoriskt att:

  • skylta upp utanför lokalen/aktiviteten
  • marknadsföra sin aktivitet
  • ledarna bär Kul i Malmö-kläder

Här ser ni materialet och gör era beställningar.

Ni sprider materialet i ert område

Sätt upp materialet i ert område för att ni ska locka så många deltagare som möjligt:
  • på dörren/vid aktivitetens plats/lokal
  • där ni vet att det finns många barn och unga
  • offentliga anslagstavlor, bibliotek, fritidsgårdar, mötesplatser

Vi marknadsför er i hela Malmö

Tänk på…

  • om ni förändrar plats, tid, datum eller ställer in er aktivitet: maila till forening@malmo.se
  • sätt upp info om ev. förändringar på dörren där aktiviteten är.

Appen Kul i Malmö har ersatts av webbsidan kulimalmo.se.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-12-07 16:19