Publicerad 2017-01-02 16:13

Senast uppdaterad 2017-08-09 11:06

Nya handböcker för Föreningsstöd

Nu finns handböckerna för Föreningsstöd 2017 här på malmo.se och inom kort landar de i brevlådan hos alla registrerade föreningar. Här presenterar vi de viktigaste förändringarna:

Föreningsrapport

Föreningsrapporten har utvecklats och förbättras. För föreningar som närvarorapporterar i det digitala aktivitetsbidraget kommer Förenings­rapporten per automatik att fyllas på med antalet medlemmar i de olika åldersintervallen. Har föreningen andra medlemmar som deltar i föreningens aktiviteter och närvaro­rapporteras på annan skriftlig dokumentation ska siffrorna justeras så att samtliga med­­lemmar (enligt punkt 3 i Allmänna bestämmelser) tas upp i Förenings­rapporten.


Närvarorapportering

Nya rutiner som innebär tätare närvaro­rapportering. Ansökan om aktivitetsbidrag via periodrapport görs som tidigare men för att bidrag ska godkännas SKA närvarorappor­teringen ske löpande under året:

1 januari–31 mars närvarorapporteras senast den 25 april.

1 april–30 juni närvarorapporteras senast den 25 juli.

1 juli–30 september närvarorapporteras senast den 25 oktober.

1 oktober–31 december närvaro­rapporteras senast 25 januari nästföljande år.


Allmänna bestämmelser

Punkt 3
Tänk på att definitionen av medlem har korrigerats genom att kravet på regelbundenhet har strukits. Med medlem menas fysisk person som:

  • är folkbokförd i Malmö och finns i föreningens medlemsregister med folkbokföringsadress och födelsedata.
  • betalar personlig medlemsavgift på minst 40 kr/år.
  • deltar i föreningens verksamhet och finns med på närvarokort eller annan skriftlig dokumentation.

Punkt 4
Det är viktigt att föreningsrapport/organisations­rapport och/eller årshandlingar skickas in i tid. Om inte handlingen kommer in i tid spärras föreningen/organisationen för bidrag och bokning till dess att den kommit in.

Punkt 9
Påminnelse om bidragsansökan med fast datum kommer att ske vid två tillfälle, 3 veckor innan, och 3 dagar innan ansökningsdatum. Bidrag kan inte sökas efter att datumet passerat.


Allmänna bidrag

Grundbidrag – Konsulent
Nytt för i år är att en hel konsulenttjänst kan delas på två deltidsanställningar samt att bidraget har utökats till 3,0 konsulenttjänst med kravet på 1000 medlemmar och 40 000 deltagartillfälle.

Lovbidrag – Kul i Fem, Sommarkul och Höstkul
Bidrag kan godkännas måndag–fredag, i särskilda fall lördag–söndag, dock högst 5 dagar i veckan och 8 timmar/dag. Marknadsföringsmaterial som fritidsförvaltningen ger ut till föreningen ska användas.

Spontan i stan-bidrag
Bidraget kan sökas av förening registrerad på Nivå 2 och på Nivå 3 Barn och Ungdom. Aktiviteter för tjejer och jämställda grupper kommer att prioriteras. Marknadsföringsmaterial som fritidsförvaltningen ger ut till föreningen ska användas.

Bidrag för jämställdhet och antidiskriminering
Jämställdhetsbidraget har utvecklats till Bidrag för jämställdhet och antidiskrimingering för att innefatta alla diskrimineringsgrunder.


Allmänna bidrag som höjs

  • Aktivitetsbidrag
  • Bidrag för anställda som uppbär lönebidrag, trygghetsanställning och/eller utvecklingsanställning
  • Grundbidrag
  • Lokalkostnadsbidrag
  • Utbildningsbidrag

Se respektive handbok för samtliga nya bidrags­belopp.


Registreringsprocessen

Föreningar behöver inte längre ha varit registrerade minst sex månader för att ansöka om höjning av registreringsnivå.

Nivå 1
Kravet på antal medlemmar sänks till 5. Bidrag kommer inte längre att godkännas på denna registreringsnivå.

Nivå 2
Startbidraget har flyttats till nyregistrerade föreningar på Nivå 2.

Nivå 3
De obligatoriska utbildningarna har utökats med utbildning i jämställdhet och antidiskriminering. Observera de olika utbildningstillfällena – se utbildningsprogrammet.