Publicerad 2017-06-21 15:45

Senast uppdaterad 2017-06-21 15:54

Nytt projektstöd för föreningar

Projektstöd föreningsutveckling

Fritidsnämnden har beslutat att avsätta 500 000 kronor till ett nytt projektbidrag 2017 i syfte att stödja föreningar som vill utveckla sin verksamhet genom nyskapande och kvalitetshöjande åtgärder.

Målsättningen är ökad aktivitetsgrad och delaktighet. Bidrag kan till exempel ges för ledarrekrytering, utbildning, informations- och marknadsföringsinsatser.