Publicerad 2017-11-03 15:11

Senast uppdaterad 2017-11-03 15:19

Hjälp oss hitta framtidens Unga ledare i din förening

unga ledare

Vi satsar på Unga ledare! Hjälp oss att hitta engagerade och ansvarsfulla ungdomar mellan 16 och 25 år bland era medlemmar.


För två år sedan startade fritidsförvaltningen tillsammans med SISU Idrottsutbildarna en första årskurs av Unga ledare. Utbildningen är en kombination av teori och praktik. Teoretiska delar förmedlas i form av föreläsningar, gruppdiskussioner och individuella insatser. Praktikiska delar görs under en lördag och söndag.

Utöver det erbjöd vi, för vissa utvalda deltagare i utbildningen, möjligheten att arbeta under särskilda satsningar när skolorna i Malmö har stängt. De två första åren utbildade vi över hundra ungdomar varav ett 60-tal fick arbete hos fritidsförvaltningen under sommarlovet. Satsningen har nu utvecklats till en stegvis ledarskapsutbildning på tre år. Av dessa hundra ungdomar kommer vi nu erbjuda femtio en fortsättning på ”Unga ledare” årskurs 2 och årskurs 3.


Det vi behöver hjälp av er förening är att ni rekommenderar oss en eller flera ungdomar i åldern 16-25 år från er förening som ni vet skulle behöva en grundläggande utbildning i ledarskap. Det ska också vara en person som föreningen kommer att ha nytta av i verksamheten under den närmaste tiden. Dessa ungdomar ska gå årskurs 1 av Unga ledare
under nästa verksamhetsår.


Vi behöver följande uppgifter om era ungdomar: Namn, efternamn,
personnummer, adress, postnummer, ort, e-post och telefon.


Fritidsförvaltningen vill att ni i föreningen även utser en mentor för de ungdomar som går utbildningen. Mentorn ska delta under första kurstillfället, vara ett stöd och samtidigt förankra arbetet i föreningen.

Uppgifter skickas till Demal Zetterman, demal.zetterman@malmo.se
Frågor? Kontakta Demal Zetterman på 040-34 25 73 eller 070-961 89 55