Publicerad 2017-12-22 11:43

Senast uppdaterad 2018-01-08 10:37

Nya handböcker för Föreningsstöd 2018

De nya handböckerna för Föreningsstöd 2018 är klara och här presenterar vi de viktigaste förändringarna som fritidsnämnden beslutat om. Läs mer om vad som gäller för er förening i respektive handbok som skickas ut till registrerade föreningar i januari.

Allmänna bidrag

Aktivitetsbidrag

Aktivitetsbidraget har höjts till 4,70 kronor per deltagartillfälle. Deltagartillfälle av tjejer i åldern 4–25 år har höjts till 5,20 kronor per deltagar­tillfälle. Som en del i arbetet med jämställdhet och att öka flickors deltagande i aktiviteter ges ett ökat aktivitetsbidrag för deltagartillfälle av tjejer 4–25 år.

Lokalkostnadsbidrag

Lokalkostnadsbidrag kan nu beviljas förening registrerad på Nivå 3 Verksamhet för äldre. Bidraget höjs även med 1,7 %. 

Grundbidrag – konsulent och Bidrag för anställda som uppbär lönebidrag, trygghetsanställning och/eller utvecklingsanställning

De lönegrundande bidragen Grundbidrag – konsulent och Bidrag för anställda som uppbär lönebidrag och/eller trygghetsanställning har höjts med 3,1 %.

Grundbidrag – kontant

Grundbidrag – kontantbidrag har höjts med 1,7 %.

Projektbidrag föreningsutveckling

Projektbidrag föreningsutveckling finns nu som ett allmänt bidrag i Föreningsstöd med fyra ansöknings­tillfällen under året.

Allmänna bestämmelser

Punkt 3

Förtydligande kring innehåll i skriftliga handlingar kopplade till aktiviteter har gjorts i punkt 3. Åldersintervallen för bidragsberättigad medlem har förtydligats under punkt 3. 

Punkt 7

De allmänna bestämmelserna punkt 7 har förstärkts och innefattar nu jämställdhet, inkludering och barnrättsperspektiv.

Utbildningar

Den sedan tidigare obligatoriska utbildningen i jämställdhet och anti­diskriminering ska nu ordförande och en styrelseledamot delta i för att föreningen ska kunna registreras på nivå 3.

Alla handböcker

Justeringar och förtydligande av text och regler har gjorts i samtliga handböcker. Läs vad som gäller för din förening i respektive handbok.

*Fritidsnämnden tar beslut om budget 2018 i januari, procentsatser av bidragshöjningar kan komma att justeras beroende av beslut.