Projektstöd föreningsutveckling

Syftet med bidraget är att stödja föreningar att utveckla sin verksamhet genom nyskapande och kvalitetshöjande åtgärder. Målsättningen är ökad aktivitetsgrad och delaktighet.

Allmänna bestämmelser

 1. Fritidsnämndens riktlinjer och allmänna bestämmelserna i Föreningsbidrag 2018 ligger till grund för bidragsansökan.
 2. Bidrag kan sökas av registrerade föreningar på nivå 2 och 3 samt organisationer som är registrerade hos Fritidsförvaltningen.
 3. Verksamheten i föreningen ska genomsyras av ett tydligt jämställdshetsperspektiv.
 4. Verksamheten i föreningen ska ge förutsättningar för att alla ska kunna delta, oavsett kön, etnisk bakgrund eller funktionsnedsättning.
 5. Bidragssökande förening ska ha sådan stabilitet och omfattning att kommunalt stöd kan motiveras.
 6. En förening som tar emot bidrag är skyldig att lämna kommunen sådan insyn i verksamheten att kontroll av bidragsanvändning kan genomföras.

Riktlinjer och villkor

 • Bidraget är riktat till föreningar som vill utveckla sin verksamhet och vill genomföra kvalitetshöjande åtgärder, men projekten får gärna leda till att fler personer med funktionsvariation blir aktiva samt att barn och ungdomars delaktighet ökar.
 • Bidrag kan till exempel ges för metodutveckling, ledarrekrytering, utbildning, förebyggande arbete eller insatser för att nå nya målgrupper.
 • Insatserna ska vara partipolitiskt och religiöst obundna, och får inte ge överskott.
 • Insatserna kan vara en del av löpande verksamhet, men ska ha ett preciserat mål, ett tydligt start- och slutdatum samt ha en fastställd budget/kostnadsberäkning.
 • Projekt som syftar till att samverka med andra ideella föreningar, organisationer och aktörer av olika slag prioriteras.
 •  Ansökan om   projektbidraget kan göras vid fyra olika tillfälle per år i digitala systemet (ApN). Den 15 januari, 15 april, 15 juli och 15 oktober.
 • Projektbidrag beslutas av fritidsnämndens arbetsutskott.
 • Maximalt bidrag 50 000 kronor per förening.
 • Om inriktningen för projektet förändras, läggs ned eller pengarna inte används ska stödet återbetalas. Det samma gäller om det efter utbetalning av stöd framkommer att utbetalningen grundats på oriktig uppgift eller missbrukas.

Redovisning

Redovisning av projektet ska inkomma till kommunen senast en månad efter avslutat projekt. Om ett projekt skjuts upp eller avsevärt förändras ska kommunen omedelbart informeras.

Utbetalning

Sker så snart beslut är fattat förutsatt att föreningsregister, verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport, revisionsberättelse är inlämnat.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-01-11 15:23