Våra olika bidrag

Här kan ni läsa om de olika bidrag er förening kan söka efter att ha blivit registrerad och fått inloggningsuppgifter till ApN.

Bidragen baseras på vilken nivå er förening är registrerad på, medlemmarna och aktiviteter. Observera att alla bidrag har olika krav.

Bidrag

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3 - barn & ungdom

Nivå 3 - verksamhet för äldre

Registrerad organisation

Aktivitetsbidrag

 

 

x

x

 

Arrangemangsbidrag

 

x

x

x

x

Grundbidrag

 

 

x

x

x

Bidrag för jämställdhet och antidiskriminering

 

x

x

x

 

Lokalkostnadsbidrag

 

 

x

 

Lovbidrag

 

x

x

 

 

Bidrag för anställda som uppbär lönebidrag, trygghetsanställning och/eller utvecklingsanställning

 

x

x

x

x

Spontan i stan-bidrag

 

x

x

 

 

Startbidrag

 

x

 

 

 

Utbildningsbidrag

 

x

x

 

 

Projektstöd föreningsutveckling

 

x

x

x

x

 

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-01-02 13:43