Fördelningsprinciper med öppethållande

När föreningar, privatpersoner och skolor vill boka idrottslokaler i Malmö så finns det vissa regler kring vem som får företräde till anläggningarna.

När du skickar en bokningsförfrågan eller ansökan till fritidsförvaltningens bokning så beslutar bokningen om det går bra att hyra anläggningen eller inte. Detta beslut grundas på en fördelningsprincip som är beslutad i fritidsnämnden. Till exempel så har matcher och arrangemang företräde till anläggningarna fredagar-söndagar. I broschyren Fördelningsprinciper nedan kan du läsa om vem som har företräde i olika situationer till olika anläggningar. Här hittar du även öppettider för anläggningarna.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-02-23 08:50