Lotteritillstånd

Vill er förening ha ett lotteritillstånd? Här finns reglerna som gäller för att anordna ett lotteri.

Läs samtliga Bestämmelser för att få lotteritillstånd.

I Malmö är fritidsnämnden registrerings-, tillstånds- och tillsynsmyndighet i sådana ärenden som redovisas här. I övriga ärenden är antingen länsstyrelsen eller lotteriinspektionen rätt myndighet.

Fritidsnämnden har delegerat beslutanderätten i frågor om bifall, i samtliga ärenden om tillstånd och registrering av lotterier, till föreningsavdelningen.

Vad ska er förening göra för att få lotteritillstånd?

 • Läs igenom Bestämmelser och se till att föreningen uppfyller dessa.
 • Fyll i blanketten Ansökan om registrering för lotteri och posta till:

  MALMÖ FRITIDSNÄMND
  Henrik Smithsgatan 13
  205 80 Malmö

 • Blir er förening beviljad tillstånd utser fritidsnämnden en kontrollant som går på utbildning och skickar in en redovisning till fritidsnämnden efter lotteriets slut.
 • Ni betalar sedan en faktura på 300 kr.

Vad gör fritidsnämnden?

 • Beviljar lotteritillstånd.
 • Utser lotterikontrollant.
 • Redovisar årligen alla utgivna tillstånd till lotteriinspektionen.

Lotterilagen (SFS 1994:1000)

Bestämmelser för anordnande av bl.a. lotterier finns i lotterilagen och lotteriförordningen. Från 1 januari 1995 har det skett förändringar för att underlätta för folkrörelserna att finansiera sin verksamhet genom lotterier.

Med lotteri menas s.k. "egentligt lotteri", d.v.s. sådant lotteri som inte är kedjespel eller liknande spel, automatspel, roulettspel, tärningsspel eller bingospel. Frågor om tillstånd är fördelade mellan kommun, länsstyrelse och lotteriinspektionen.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2015-04-02 13:50