Prislista 2017

Här finns priser och avdrag för lokaler och anläggningar.

Hos fritidsförvaltningen har registrerade föreningar och organisationer reducerade priser. Därför är prislistan uppdelad i tre olika prisgrupper (prisgrupp 0, prisgrupp 1 och prisgrupp 2).  Prislistan visar priser både före registrerade föreningar, privatpersoner, skolor och övriga grupper.

KUNDPRISSGRUPP 0PRISGRUPP 1PRISGRUPP 2
Nivå 1 - Registrerad förening All föreningsverksamhetÖvrig verksamhet
Nivå 2 - Registrerad föreningFöreningsverksamhet för barn/unga (4-25 år). All föreningsverksamhet för personer med funktionsnedsättning.Föreningsverksamhet för vuxna. Föreningsmatcher/tävlingar fr.o.m. 17 år enligt serietillhörighet/tävlingsnivå.Övrig verksamhet
Nivå 3 - Registrerad föreningFöreningsverksamhet för barn/unga (4-25 år). All föreningsverksamhet för personer med funktionsnedsättning.Föreningsverksamhet för vuxna. Föreningsmatcher/tävlingar fr.o.m. 17 år enligt serietillhörighet/tävlingsnivå.Övrig verksamhet
Nivå 3 Äldre - Registrerad förening All föreningsverksamhetÖvrig verksamhet
Organisation - registreradAll verksamhet för personer med funktionsnedsättning. All övrig verksamhetÖvrig verksamhet
Privatperson/Företag. Ej registrerad förening eller organisation  All verksamhet.
Skola   Om inga andra priser framgår.
Fritidsgård och likställd mötesplats för ungaVerksamhet i gymnastiksal Verksamhet i sporthall vid samarbete med reg. förening med bidrag för Spontan i stan. Verksamhet i sporthall (utan samarbete med registrerad förening) samt i övriga anläggningar.
    
    
    

Avvikelser från ovan kan förekomma vilket anges i prislistan. *Registrerade pensionärsföreningar betalar halva priset på prisgrupp 1 vardagar före kl. 16.00.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-02-08 08:39