Hållbart båtliv

Som båtägare kan du också göra en värdefull insats för vår havsmiljö. Tack för att du hjälper oss göra havet friskare!

Nu finns möjlighet att söka bidrag för borttagning av biocidfärg

Det är privatpersoner som har båt med hemmahamn i Malmö kommun som kan söka och få bidraget som täcker upp till 50 procent av de faktiska kostnaderna (max 7 000 kronor per båt). En förutsättning är att arbetet utförs av fackman med F-skattsedel. Villkoret för bidraget är att du väljer någon av tre metoder för borttagning av biocidfärger från fritidsbåtars bottenskrov som är bidragsberättigande:

• Skrapa bort färgen med hjälp av färgborttagningsmedel och skrapa.
• Slipa bort färgen, antingen genom torrslipning eller våtslipning med rätt utrustning.
• Blästra bort färgen.

Bidraget görs möjligt eftersom Malmö stad har fått pengar för Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) från Havs- och vattenmyndigheten via Länsstyrelsen Skåne som ska användas för borttagande av biocidfärger på fritidsbåtar. Genom detta har Malmö stad möjlighet att dela ut ett bidrag som räcker till ungefär 160 fritidsbåtar.

Mekanisk båttvätt i Limhamn

Båtar som är fria från biocidfärger kan använda båtborsttvätten i Limhamns småbåtshamn.

Under 2017 installerades den mekaniska båtborsttvätten i Limhamns småbåtshamn. Tvätten gör det möjligt för småbåtsägare att göra rent båtarna mekaniskt, och på så sätt undvika att använda giftiga bottenfärger. 

Båtborsttvätten är ett resultat av Malmö stad och Limhamns Småbåtshamns projekt som ska få båtägare att minska användningen av giftiga bottenfärger. Förhoppningen är att båtägarna istället ska gå över till mekaniska alternativ för att hålla sina båtar fria från påväxt. Projektet har medfinansierats med LOVA-pengar* genom Länsstyrelsen i Skåne län.

* Lokala vattenvårdsprojekt.

Om LOVA - Länsstyrelsen i Skåne

Giftfri båtbotten (nformation från Transportstyrelsen)

Kontakt

Birgitta Gisby, projektledare, miljöförvaltningen. birgitta.gisby@malmo.se
tel 040-34 20 53

Rasmus Fredriksson, projektledare, miljöförvaltningen
rasmus.fredriksson@malmo.se
tel 0708-57 71 24

Senast ändrad: 2018-10-15 16:39