Hållbart båtliv

Som båtägare kan du också göra en värdefull insats för vår havsmiljö. Tack för att du hjälper oss göra havet friskare!

Mekanisk båttvätt i Limhamn

Under 2017 installerades den mekaniska båtborsttvätten i Limhamns småbåtshamn. Tvätten gör det möjligt för småbåtsägare att göra rent båtarna mekaniskt, och på så sätt undvika att använda giftiga bottenfärger. 

Båtborsttvätten är ett resultat av Malmö stad och Limhamns Småbåtshamns projekt som ska få båtägare att minska användningen av giftiga bottenfärger. Förhoppningen är att båtägarna istället ska gå över till mekaniska alternativ för att hålla sina båtar fria från påväxt. Projektet har medfinansierats med LOVA-pengar genom Länsstyrelsen i Skåne län.

Bidrag för borttagning av biocidfärg

Malmö stad har fått medel för Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) från Havs-och vattenmyndigheten via Länsstyrelsen Skåne som ska användas för borttagande av biocidfärger på fritidsbåtar. Genom detta har Malmö stad möjlighet att dela ut ett bidrag som räcker till ungefär 160 fritidsbåtar. Det är endast privatpersoner som kan få bidraget.

Endast tre metoder för borttagning av biocidfärger från fritidsbåtars bottenskrov är bidragsberättigande. Bidraget täcker upp till 50 procent av de faktiska kostnaderna och är på högst 7 000 kronor per båt. En förutsättning är att arbetet utförs av fackman med f-skattsedel.

Metoderna som är bidragsberättigande är:

• Skrapa bort färgen med hjälp av färgborttagningsmedel och skrapa.
• Slipa bort färgen, antingen genom torrslipning eller våtslipning med rätt utrustning.
• Blästra bort färgen.

För att få bidrag, måste följande krav uppfyllas:

• Båtägare ska föranmäla sitt intresse för bidraget till Malmö stads miljöförvaltning. Blankett för intresseanmälan ska fyllas i och lämnas till miljöförvaltningen i Malmö
• Båtägaren måste vara medlem i en båtklubb i Malmö kommun
• Att efter behandlingen använda sig av mekanisk rening för avlägsnade av påväxt
• Uppvisande av kvitto/betalningsbevis för behandlingen till kommunen
• Behandlingen ska dokumenteras genom foton tagna på båtskrovet före och efter genomförandet
• Behandlingen utförs av hamnen godkänd fackman.
• Båten får inte målas med biocidfärg efter behandlingen.

Båtar som är fria från biocidfärger kan använda båtborsttvätten i Limhamns småbåtshamn.

Här kan du ladda hem blanketten för ansökan om bidrag. (pdf, 109.3 kB)

Om LOVA - lokala vattenvårdsprojekt (på Länsstyrelsen i Skånes webbplats)

Giftfri båtbotten (information från Transportstyrelsen)

Senast ändrad: 2018-04-12 11:29