Hundlatrinkärl

Upptagningstvång råder på de flesta platser i Malmö. Därför finns det drygt 1300 hundlatrinkärl i staden. Hundlatrin ska slängas i dessa kärl och inte i de vanliga papperskorgarna. Kärlen är utplacerade med tanken att det ska vara max 400 meter till närmaste kärl.

Tömning av kärlen sker vid behov och utförs av våra entreprenörer.  Tunnan behandlas med desinficerande vätska vid varje tömningstillfälle. Om ett kärl är fullt får du gärna uppmärksamma detta till fastighets- och gatukontorets kundservice. Hundkartan med alla hundrastplatser och med tillhörande hundstadgan kan du se genom att klicka på länken nedan.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-06-19 09:44