Strandliv

Foto: Christina Worsch

Välkommen till Malmös badstränder!
Här kan du bada mitt i stan och tar dig med lätthet till och från centrala Malmö ner till  Scaniabadet i Västra hamnen, Sundspromenaden, Klagshamnsstranden, Ribersborg och Sibbarp med buss eller cykel.

Malmö har flera allmänna badplatser som sköts av Malmö stad, gatukontoret. 

Vattenkvalitet

Prover tas på vattenkvaliteten (15 maj - 15 september) varannan vecka. Skulle provet visa otjänligt badvatten tas ett  nytt prov samma dag eller dagen efter. Sen var tredje dag tills vi har resultat som visar på tjänligt vatten.  

Under perioder med varmt väder och svaga vindar gynnas tillväxten av alger i vatten. Vid väldigt snabb tillväxt - så kallad algblomning - kan det bildas stora ansamlingar av alger i vattnet. När det är algblomning ska man vara försiktig med att bada.

Renhållning

Innan säsongen börjar ses stränderna över genom att tång avlägsnas, sand samlas in och jämnas ut samt bryggor och trappor inspekteras och repareras efter behov.

Under badsäsongen görs en ökad renhållning av stränderna och vi tar  bort tång löpande.

Strand- och badvärd

Under badsäsongen (15 maj - 15 september) finns strandvärdar tillgängliga mellan klockan 10-18 på Ribersborg, Sibbarp och Klagshamn, Scaniabadet och Sundspromenaden.

Under sommarlovet finns även badvärdar tillgängliga mellan 10-18 men på Sundspromenaden är de på plats mellan kl. 12-20 och på Scaniabadet mellan kl 12-22. Strand- och badvärdar ansvarar för allmän ordning, enklare omplåstring och säkerhet. 

I anslutning till stränderna finns det offentliga toalettbyggnader; sju stycken på Ribersborg, tre på Sibbarp, två på Klagshamnsbadet och en på Scaniabadet. Det finns även en toalett vid Daniaparken.

Stränderna är klara inför sommarens alla bad

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-11-17 16:24