Strandliv

Bild på Ribersborg

 

Välkommen till Malmös badstränder!
Här kan du bada mitt i stan. Med buss eller cykel kan du ta dig enkelt till och från centrala Malmö ner till Scaniabadet i Västra hamnen, Sundspromenaden, Klagshamnsstranden, Ribersborg och Sibbarp.

Algblomning kan förekomma. Undvik att bada där det finns mycket alger eller vattnet är grumligt. Duscha efter bad och svälj inte vatten. Ha särskilt uppsikt över barn och hundar.

Malmös allmänna badplatser sköts av Malmö stad, fastighets- och gatukontoret. 

 

Vattenkvalitet

Vi tar prover på vattenkvaliteten varannan vecka under perioden 15 maj - 15 september. Visar provet att badvattnet har dålig kvalitet på grund av bakterier i vattnet, dvs otjänligt, på någon av badplatserna tar vi ett nytt prov samma dag eller dagen efter. Sedan tar vi prov var tredje dag tills vi har resultat som visar på tjänligt vatten. Vattenkvaliteten kan vara olika på olika badplatser. Om vattnet är dåligt på en badplats kan det vara bra på en annan av Malmös allmänna badplatser.

Under perioder med varmt väder och svaga vindar gynnas tillväxten av alger i vatten. Vid väldigt snabb tillväxt - så kallad algblomning - kan det bildas stora ansamlingar av alger i vattnet. När det är algblomning ska du vara försiktig med att bada.

Efter ett kraftigt skyfall eller efter mycket kraftigt regn kan vattnet bli smutsigt. Detta är något som händer i alla städer. Titta efter så att det inte ser grumligt eller smutsigt ut. Om det regnar mycket, speciellt efter en lång period med torrt väder spolas mycket smuts ner i vattnet. Det kan var djurspillning och andra föroreningar från våra gator, parker och torg. Efter kraftiga regn genomför VA Syd ibland så kallad bräddning. Detta för att vattnet inte ska svämma över i källare och gator. Var försiktig och om vattnet ser smutsigt ut - överväg om du kan bada någon annan dag.

Renhållning

Innan säsongen börjar ses stränderna över genom att tång avlägsnas, sand samlas in och jämnas ut samt bryggor och trappor inspekteras och repareras efter behov.

Under badsäsongen görs en ökad renhållning av stränderna och vi tar  bort tång löpande.

Badvärdar och information på plats

Under badsäsongen (15 maj-15 september) finns badvärdar tillgängliga mellan klockan 10-18 på Ribersborg, Sibbarp och Klagshamn. På Sundspromenaden (Västra Hamnen) är de på plats mellan kl. 12-20 och på Scaniabadet (Västra Hamnen) mellan kl 12-22.

Badvärdar ansvarar för allmän ordning, enklare omplåstring, säkerhet. Badvärdana kan även svara på frågor om badplatsen, badkvaliteten och strömmar. 

Vid Malmös allmänna badplatser finns informationsskyltar om badplatsen, aktuell badtemperatur och kvaliteten på vattnet. Vi hissar även olika flaggor på flaggstänger för att berätta om badplatsen är bemannad, om det är strömt eller otjänligt vatten. Vit/gul flagga berättar att det är bemannat. Röd flagga betyder avrådan från bad, då det kan det vara strömt. Är svart flagga hissad betyder det att badvattnet är otjänligt. Då har vattnet dålig kvalitet på grund av bakterier. Vi avråder då från bad på den badplats där flaggan finns. Du kan nämligen bli sjuk om du sväljer vattnet. Ser du att en röd eller svart flagga är hissad. Fråga gärna badvärdarna om de vet om det är säkrare att bada på någon av Malmös andra badplatser.

I anslutning till stränderna finns det offentliga toalettbyggnader; sju stycken på Ribersborg, tre på Sibbarp, två på Klagshamnsbadet och en på Scaniabadet. Det finns även en toalett vid Daniaparken.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-07-24 14:24