Grilla

Kl 09.00 -17.00 får du endast grilla på kommunens anordnade grillplatser, direkt på grillen eller på en medhavd grill. Detta gäller på Ribersborgsstranden, på Sibbarpsstranden och på Klagshamns badplats.

Övriga tider får du grilla på medhavd grill utan begränsning av område.

Grillning får inte vid något tillfälle ske direkt på marken.

Grillning på stränderna är reglerat i "Lokal ordningsstadga för Malmö kommun".

Enligt Allemansrätten får du göra upp eld i naturen under säkra förhållanden. På Naturvårdsverkets hemsida kan du läsa mer om vad som gäller.

Senast ändrad: 2018-09-06 08:57