Grilla

OBS! Sommaren 2018 råder det grillförbud i hela Malmö.

 

Grillning är tillåten på Ribersborgsstranden, i Sibbarps badpark och på Klagshamns badplats endast inom grillplatser som anordnats av kommunen, klockan 09.00 - 17.00. Grillningen får ske på fast grill eller på medhavd grill.

Övriga tider får grillning ske på medhavd grill utan begränsning av område. Grillning får inte vid något tillfälle ske direkt på marken.

Grillning på stränderna är reglerat i "Lokal ordningsstadga för Malmö kommun". I Malmö stads författningssamling finns de olika stadgorna som pdf-filer. Du hittar den lokala ordningsstadgan enklast genom att söka på innehållskategorin Föreskrifter som rör allmänheten.

Aktuell information om algblomningar på havsytan kan fås av SMHI.

Grillplattor och sandöar på Sibbarp

På Sibbarp finns det grillplattor och tio stycken grillytor med sand, avsedda för engångsgrillar. Dessa "sandöar" är hela 2,40 m i diameter. Här kan man sitta många och grilla!

Klockan 9-17 är grillning endast tillåten inom grillplatser som kommunen ordnat.

Enligt Allemansrätten får du göra upp eld i naturen under säkra förhållanden. På Naturvårdsverkets hemsida kan du läsa mer om vad som gäller.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-08-06 09:24