Kolonistugor


I Malmö stad finns det tre olika typer av stugområden, djurkoloni, trädsgårdskoloni och närkoloni.

Djurkolonier är en trädgårdskoloni där viss djurhållning är tillåten. Själva kolonihuset kan man bo i sommartid. Det är ofta tillbyggt med en särskild del, där djuren bor. I Malmö finns det åtta stycken djurkoloniföreningar. En av dem är en kaninförening, övriga sju är duvföreningar.

Närkolonier är områden med mindre stugor om 15-20 kvadratmeter. Tomtstorleken varierar, från strax under 200 till 300 kvadratmeter. Malmö stad har fyra närkoloniområden: Zenith, Lundavägen, Stolpalösa och Flansbjär.

Trädgårdskolonier är områden med tomter på ca 300 kvadratmeter. På dessa tomter är det tillåtet att ha en stuga. I Malmö finns det cirka 2300 trädgårdskolonier.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-02-15 10:51