Trädgårdskolonier

Trädgårdskoloni

Trädgårdskolonier är områden med tomter på ca 300 kvadratmeter. På dessa tomter är det tillåtet att ha en stuga. I Malmö finns det cirka 2 300 trädgårdskolonier.

Om du är intresserad av att skaffa en kolonistuga bevakar du annonser i tidningar, på webben eller hos mäklare. Det kan också finnas uppgifter om lediga stugor på koloniföreningarnas anslagstavlor.

För trädgårdskolonier gäller att varje område har en koloniförening där varje kolonist är medlem. Arrendeavtal tecknas med föreningen som i sin tur arrenderar marken av kommunen. När det är dags att överlåta arrendet tar du kontakt med koloniföreningen.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-11-13 16:43