Om kolonier

Barn i hängmatta

Koloniverksamheten i Malmö har hundraåriga anor och är en källa till glädje och rekreation för tusentals Malmöbor i alla åldrar.  Kolonilotter är ett bra alternativ till egen trädgård.

Koloniområden anlades tidigt i Malmös utkanter. Allt eftersom staden växt har dessa områden kommit att ligga allt mer centralt. Dessa områden har bevarats och utgör idag gröna oaser med trevliga sommarboende för många Malmöbor.

Det finns över 6 000 kolonilotter i Malmö, 5 000 av dessa ägs av Malmö stad. Fastighetskontoret i Malmö stad upplåter sammanlagt 175 hektar mark till kolonitomter och odlingslotter.

Det finns olika typer av kolonier; trädgårdskolonierdjurkolonier, odlingslotter, närkolonier och temaodling, där Almåsa vingård, som anlades 2011, ingår.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-10-17 15:18