Temaodlingar

Malmö stad vill erbjuda Malmöborna odling på olika teman och utveckla möjligheter till nya, annorlunda former av odling.

2011 anlades druvodlingen på Almåsa, stadens första temaodling. 2014 startade ambulerande odling i form av flyttbara odlingslådor i Västra Hamnen. Temaodlingarna kommer att utvecklas för att kunna utgöra ett bra alternativ till den vanliga odlingslotten.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-10-27 15:50