Välkommen till Bokskogen

Bokskogen är ett unikt rekreationsområde där du kan uppleva kultur och natur på samma gång. Här har vi samlat några viktiga praktiska upplysningar för dig som kommer hit på besök.

Malmö stad köpte området 1970, för Malmöbornas rekreation. Bokskogen omfattar flera hundra hektar bokskog, odlingsmark, betesmark, ett slott med slottspark och trädgårdar samt många större och mindre byggnader.

Det råder tillsvidare totalt eldnings- och grillförbudförbud i hela Skåne. Det är alltså förbjudet att grilla i parker, på stränder, i skogen etc. Förbudet omfattar såväl engångsgrillar som gasolgrillar, elgrillar och stormkök. Det är förbjudet att grilla även på anvisade grillplatser.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-07-30 14:04