Bulltofta rekreationsområde

Bulltofta rekreationsområde är en härligt naturområde, lika stort som Slottsparken, Kungsparken och Pildammsparken tillsammans.

Naturen här anlades efter att Bulltofta flygplats lagts ner. Idag består området av omväxlande natur med skog, vatten, ängar och kullar med ett rikt djur- och växtliv. Här finns också traditionell park, koloni- och odlingslotter och inte minst rika möjligheter till idrotts- och friluftsaktiviteter.

Förutom de olika motions- och promenadspåren finns bland annat ett motionscenter, ett utegym, olika bollplaner,  minigolfbana, tennisbana och discgolfbana.

Tänk på att...

  • Dammar finns i området, så håll uppsikt över era barn.
  • Obs! Det råder tillsvidare eldningsförbud utomhus i hela Malmö. Det är alltså förbjudet att grilla i parker, på stränder, i skogen etc. I vanliga fall får eld endast göras upp på anvisade grillplatser och med egen grillkol eller ved.
  • Hundar ska vara kopplade inom rekreationsområdet under hela året.
  • Cykling är endast tillåten på cykelvägarna.
  • Bil-, motorcykel- och mopedkörning samt ridning är förbjudet i rekreationsområdet.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-07-20 09:24