Gyllins trädgård

Foto Johan Bävman

Invigning av Trädgårdslekplatsen. Foto Johan Bävman

AKTUELLT
september 2017

Arbete i naturparken vid Risebergabäcken

Under hösten och vintern 2017 pågår två olika arbeten i och invid Riseberga-bäcken i Gyllins trädgård. Utmed en sträcka på cirka 20 meter har Riseberga-bäckens slänt eroderat bort och nu utför VA Syd förstärkningsarbete.
Stabiliseringen av slänten kommer pågå under september och oktober 2017. När detta arbete är klart påbörjas den planerade utvecklingen av natur-parkens fuktäng ner mot bäcken. Här kommer vattnet från naturparkens dike att ledas om och fördröjas i en nedsänkt ”flodfåra” med dämme innan det släpps ut i Risebergabäcken igen. Då Risebergabäcken har problem med översvämningar vid höga vattennivåer blir detta ett sätt att minska vattnet till bäcken. Det skapar också en fin vattenspegel och möjlighet till en artrik fuktäng i den så kallade översilningsytan. En spång kommer att anläggas så att man kan gå över fuktängen ner till en sittplats invid Risebergabäcken. Arbetet med översilningsytan utförs av Green på uppdrag av fastighets- och gatukontoret och byggnation av spängerna kommer pågå hösten 2017 till våren 2018.

Gyllins trädgård är en naturpark med anor. Här fanns en gång en stor handelsträdgård med bland annat rosor och pioner men den är för länge sedan nedlagd. Efter plantskoletiden blev det ett område med förvildad natur men ingenting är statiskt, både växter och omgivning fortsätter att förändras. Under de kommande åren kommer det att byggas fler bostäder i området därmed ökar antalet besökare i naturparken.

Temalekplats Trädgård

Trädgårdslekplatsen i Gyllins trädgård är en trädgård för alla barn.
Kom hit och lek i det flygande växthuset, gå balansgång på en åtta meter lång mördarsnigel, gunga hängmatta, vattna en blomma eller bygg en koja i en jättekruka!

Toalett finns vid naturparkens nya entré (Vimmerbyvägen) – öppen kl 9.00-21.00 varje dag under maj till september. Under oktober till april är den öppet kl 9.00-18.00.

Hitta hit

Med stadsbuss 35 kommer du strax söder om naturparken i närheten av Bäckagårdsskolan. Gå av på hållplats Borgnäs. Buss 35 går bland annat från Gustav Adolfs torg och Södervärn. Se Skånetrafiken

Från centrala Malmö (Gustav Adolfs torg) tar det cirka 30 minuter med cykel. Parkera din cykel vid Junibackens förskola, se karta

Senast ändrad: 2018-06-15 10:55