Publicerad 2017-10-16 13:09

Senast uppdaterad 2017-10-16 13:09

De vann tipsrundan på Bokskogens dag

Vis Varsam.

Var du med och gick tipsrunda på Bokskogens dag den 3 september? Här kommer alla svar och vinnare! Torups friluftsgård kontaktar alla vinnarna när priserna finns på plats för avhämtning.

”På spaning i skogen”-figuren vi sökte var Vis Varsam. Vinnare är Lukas Sjölander, Anton Skog, Lina Westerdahl och Vide Ovesson.

 

Tipsrunda för barn

Svar på tipsrundan

Intresseföreningen Geocaching i Skåne

Fråga: Vad är geocaching?

Svar: Skattjakt med GPS.

 

Västra Skånes Konstnärsgille

Fråga: Vilka färger blandar man för att få grönt?

Svar: Blå och gul.

Friluftsfrämjande Barabygden

Fråga: Kan fiskar gå i trappor?

Svar: Ja, i fisktrappor.

Friluftsfrämjandet Svedala

Fråga: Hur gammal är Mulle?

Svar: 60 år.

Malmö Orienteringsklubb

Fråga: Vilken av följande färger finns inte med på orienteringskartor?

Svar: Orange.


Skånes Ornitologiska förening

Fråga: Vilken av dessa är namnet på en fågel?

Svar: Nötväcka.

Skogsstyrelsen

Fråga: Vad tyder stengärdesgårdar (stenmurar) i skogen på?

Svar: Att skogen har varit ett mera öppet odlingslandskap.

Malmö Viltvårdsförening

Fråga: Vad heter vildsvinets ungar?

Svar: Kulting.

Länsstyrelsen Skåne

Fråga: Vad får man inte plocka enligt Allemansrätten?

Svar: Bokollon.

SLU Alnarp

Fråga: Vilket trädslag passar bäst till en pilbåge?

Svar: Alm.


  • Vinnare: Jimmy Johnsson, Finn Mårtensson, Cornelia Kristiansson och Victor Alvarez.


Tipsrunda för vuxna

Svar på tipsrundan

Intresseföreningen Geocaching i Skåne

Fråga: Ungefär hur många aktiva geocachegömmor finns det gömda i Skåne?

Svar: Cirka 10 000.

 

Västra Skånes Konstnärsgille

Fråga: Vad ingår i äggoljetempera förutom pigment?

Svar: Äggula, olja och vatten.

Svedala Civilförsvarsförbund

Fråga: Vad innebär kursen 72 timmar?

Svar: 72 timmar är den tid du själv måste klara dig innan du kan få hjälp av myndigheter.


Friluftsfrämjande Barabygden

Fråga: Kan fiskar gå i trappor?

Svar: Ja, i fisktrappor.


Friluftsfrämjandet Ur och Skur

Fråga: Vad för ”mossa” hittar du på vårt bord?

Svar: Renlav.


Friluftsfrämjandet Svedala

Fråga: Hur mycket fyller Friluftsfrämjande i år?

Svar: 125 år.


Malmö Orienteringsklubb

Fråga: Vilken av följande färger finns inte med på orienteringskartor?

Svar: Orange.


Skånes Ornitologiska förening

Fråga: Vilken av dessa är namnet på en fågel?

Svar: Nötväcka.

Malmö Museer

Fråga: Hur gjordes eld på stenåldern?

Svar: Med eldborr.

Skogsstyrelsen

Fråga: Vad tyder stengärdesgårdar (stenmurar) i skogen på?

Svar: Att skogen har varit ett mera öppet odlingslandskap.


Malmö Viltvårdsförening

Fråga: Vad heter vildsvinets ungar?

Svar: Kulting.


Länsstyrelsen Skåne

Fråga: Skogen i Torup består idag av nästan bara bok. Men under många tusen år före 1500-talet var här istället alskogar. Varför?

Svar: Boken överlever inte bränder och i detta område har man bränt skog och mark för att få odlingsmark i många tusen år.


Segeåns vattendragsförbund och vattenråd

Fråga: I vattensammanhang, vad betyder ”bräddning”?

Svar: Att orenat avloppsvatten rinner ut i naturen.

 

  • Vinnare: Pia Johansson, Marie Kristiansson, Charlotte Holgersson och Ann-Marie Dahlberg.