Beijers park

Beijers park har gått från romantisk park till upptäckarpark.

Grosshandlarna Gottfrid och Lorentz Beijer anlade Beijers park 1885. De hade arrenderat ett område som var tre tunnland stort nordost om Nya Vattenverksvägen.

Idag har parken vuxit till 12 hektar. Beijers park har blivit en oas för Malmöbor och i synnerhet för de som bor i Kirseberg. Parken fungerar som ett rum och en mötesplats för alla sorters aktiviteter under hela året.

Parken, var tänkt att fungera som en motvikt till Kungsparken, både socialt och geografiskt.

Café

I parken finns ett café som håller på att renoveras beräknas bli klart inför säsongen 2018.

Djurlekplatsen

Lekplatsen som verkligen inbjuder till lek och aktiviteter ligger mitt i parken och har stora gräsytor runtom. Gillar man att klättra? Så är detta något för dig. Med det stora spindelnätet och alla djuren är man mitt i ett äventyr. Löpbanan är perfekt för barn som vill springa av sig och för de minsta barnen finns det sandlåda och gungor. Mer om lekplatsen hittar du här.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-11-17 15:49